EN NY EPOK FÖR VACCINER
I SVERIGE

Novavax, Inc. är ett globalt bioteknikföretag som har åtagit sig att hjälpa till att hantera allvarliga infektionssjukdomar genom att utveckla och leverera innovativa vacciner till patienter i hela världen.

Vår teknik

Vår vaccinteknik drar nytta av vår patenterade nanopartikelteknik som är baserad på rekombinanta proteiner och vårt Matrix-M™-adjuvans som har immunogenicitetsförstärkande egenskaper.

Nanopartiklar: Genom att organisera rekombinanta proteiner i en nanopartikel kan det hjälpa immunsystemet att känna igen målproteinet från olika vinklar1 på samma detaljerade sätt som immunsystemet skulle se en verklig patogen. Våra vacciner innehåller inget verkligt virus, bara proteinet. Därför kan dessa vacciner inte orsaka sjukdom.

Matrix-M™-adjuvans: Vårt Matrix-M-adjuvans kommer från saponiner, naturligt förekommande föreningar i barken från trädet Quillaja saponaria (kvillaja) som normalt växer i Chile. Saponiner har länge använts p.g.a. sina medicinska egenskaper.2 Ett vaccin som innehåller ett annat saponinbaserat adjuvans har tidigare godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).3

Våra forskningsområden

Världen har ett brådskande behov av nya verktyg som kan hjälpa till att lösa några av våra största utmaningar när det gäller infektionssjukdomar. Hos Novavax använder vi vår unika teknik för att hantera aktuella, framväxande och framtida hot mot allmänhälsan. Novavax arbetar kontinuerligt med kliniska prövningar, undersökningar och samlar in verkliga observationsdata för att kunna utveckla vacciner som avhjälper hot mot folkhälsan. Forskarna som arbetar med våra forsknings- och utvecklingsprogram har åtagit sig att leverera nya vacciner på ett effektivt sätt samtidigt som de värnar om säkerheten för deltagarna som deltar i våra studier.

Our areas of research

Vår produkt

Nuvaxovid injektionsvätska för dispersion, COVID-19-vaccin (rekombinant, med adjuvans)

Sjukvårdspersonal kan gärna besöka  https://se.novavaxcovidvaccine.com/hcp

Kontakta din sjukvårdspersonal för mer information.

Kontakta oss

Om du har några allmänna frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till oss så svarar vi inom några dagar.

 1. Krueger S, et al. Structural characterization and modeling of a respiratory syncytial virus fusion glycoprotein nanoparticle vaccine in solution. Mol Pharm. 2021;18(1):359–376.
 2. Marciani DJ. Elucidating the mechanisms of action of saponin-derived adjuvants. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(6):573-585.
 3. Shingrix. Prescribing information. GSK; 2017.
 4. World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int [Accessed November 2022].
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html [Accessed November 2022].
 6. CDC. People with Certain Medical Conditions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed July 2022].
 7. World Health Organization. Influenza (seasonal). Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) [Accessed November 2022].
 8. Krammer F, et al. Influenza. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):3.
 9. Borchers AT, et al. Respiratory syncytial virus—a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2013;45:331–379.
 10. Verwey C, Nunes M. RSV lower respiratory tract infection and lung health in the first 2 years of life. Lancet Glob Health. 2020;8(10):e1247–1248.
 11. Fasley A, Walsh E. Respiratory syncytial virus infection in elderly adults. Drugs Aging. 2005;22:577–587.
 12. Shi T, et al. Global, regional and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015; a systematic review and modelling study. Lancet. 2017;390(10098):946-958.
 13. Gonik B. The burden of respiratory syncytial virus infection in adults and reproductive-aged women. Glob Health Sci Pract. 2019;7(4):515-520.
 14. Azhar EI, et al. The Middle East respiratory syndrome. Infect Dis Clin North Am. 2019;33:891–905.
 15. Memish ZA, et al. Middle East respiratory syndrome. Lancet. 2020;395:1063–1077.
 16. Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: Understanding the latest human coronavirus threat. Viruses. 2018;1093.
 17. Schindewolf C, Menachery VD. Middle East respiratory syndrome vaccine candidates: cautious optimism. Viruses. 2019;11:74.
 18. Weiss SR, Navas-Martin S. Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus. Microbiol Mol Biol Rev. 2005;69:635–664.
 19. World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002–31 July 2003. 24 July 2015. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003 [Accessed November 2022].
 20. World Health Organization. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Available at: https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1 [Accessed November 2022].
 21. World Health Organization. Malaria fact sheet. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria [Accessed November 2022].
 22. Jacob ST, et al. Ebola virus disease. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:13.
 23. CDC. Cost of the ebola epidemic. Available at: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/cost-of-ebola.html [Accessed November 2022].