EN NY EPOK FÖR VACCINER
I SVERIGE

Novavax, Inc. är ett globalt bioteknikföretag som har åtagit sig att hjälpa till att hantera allvarliga infektionssjukdomar genom att utveckla och leverera innovativa vacciner till patienter i hela världen.

Vår teknik

Vår vaccinteknik drar nytta av vår patenterade nanopartikelteknik som är baserad på rekombinanta proteiner och vårt Matrix-M™-adjuvans som har immunogenicitetsförstärkande egenskaper.

Nanopartiklar: Genom att organisera rekombinanta proteiner i en nanopartikel kan det hjälpa immunsystemet att känna igen målproteinet från olika vinklar1 på samma detaljerade sätt som immunsystemet skulle se en verklig patogen. Våra vacciner innehåller inget verkligt virus, bara proteinet. Därför kan dessa vacciner inte orsaka sjukdom.

Matrix-M™-adjuvans: Vårt Matrix-M-adjuvans kommer från saponiner, naturligt förekommande föreningar i barken från trädet Quillaja saponaria (kvillaja) som normalt växer i Chile. Saponiner har länge använts p.g.a. sina medicinska egenskaper.2 Ett vaccin som innehåller ett annat saponinbaserat adjuvans har tidigare godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).3

Våra forskningsområden

Världen har ett brådskande behov av nya verktyg som kan hjälpa till att lösa några av våra största utmaningar när det gäller infektionssjukdomar. Hos Novavax använder vi vår unika teknik för att hantera aktuella, framväxande och framtida hot mot allmänhälsan. Novavax arbetar kontinuerligt med kliniska prövningar, undersökningar och samlar in verkliga observationsdata för att kunna utveckla vacciner som avhjälper hot mot folkhälsan. Forskarna som arbetar med våra forsknings- och utvecklingsprogram har åtagit sig att leverera nya vacciner på ett effektivt sätt samtidigt som de värnar om säkerheten för deltagarna som deltar i våra studier.

Our areas of research
Sammanfattning om COVID-194-6
Covid virus illustration

Patogen: Svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus (SARS-CoV-2)

Plats: Hela världen

Överföring: Inandning av luftburna droppar som innehåller virus som sprids när någon hostar, nyser eller pratar i närheten av andra, dåligt ventilerade eller trånga miljöer, handkontakt med kontaminerade ytor med spridning till ögon, näsa eller mun via beröring

Global epidemiologi:

 • Till och med november 2022 hade cirka 628 miljoner fall av COVID-19 bekräftats globalt. Bland dessa uppskattas det att nästan 6,6 miljoner har resulterat i dödsdall på grund av COVID-19
 • Kan drabba personer i alla åldersgrupper, med högre risk för svår sjukdom hos äldre personer över 65 år och personer med kroniska tillstånd (hypertoni, hjärt-/lungsjukdom, diabetes, fetma, cancer)
Sammanfattning om säsongsinfluensa7,8
Seasonal influenza illustrations

Patogen: Influensa A-virus och influensa B-virus

Plats: Hela världen

Överföring: Inandning av luftburna (upp till 1 meter) droppar som innehåller virus som sprids när infekterade personer hostar eller nyser, handkontakt med ytor som har kontaminerats med virus

Global epidemiologi:

 • Säsongsepidemier varje vinter i tempererat klimat, året runt i tropiska klimat
 • Årliga epidemier kan orsaka uppskattningsvis 3 till 5 miljoner fall av allvarlig sjukdom i hela världen
 • Upp till 500 000 personer dör av influensa varje år
 • Högre risk för komplikationer hos gravida kvinnor, barn under fem år och äldre personer över 65 år
 • Högre risk att smittas av influensa för sjukvårdspersonal
Sammanfattning om RSV9-13
Respiratory syncytial virus illustration

Patogen: Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Plats: Hela världen

Överföring: När infekterade personer hostar eller nyser eller vid handkontakt med hårda eller mjuka ytor. Överföringen följer ett säsongsbundet mönster för årliga epidemier med flest fall under vintermånaderna

Global epidemiologi:

 • Nästan alla barn blir infekterade med RSV minst en gång inom de första två levnadsåren
 • Det är svårt att kvantifiera sjukdomsbördan p.g.a. brist på regelbundna tester
 • RSV är en ledande orsak av nedre luftvägsinfektioner (LRTI) hos spädbarn och barn, och har en betydande påverkan på äldre personer över 60 år
 • LRTI som associeras med RSV beräknas orsaka mellan cirka 94 600 och 149 400 dödsfall hos barn under fem år varje år
 • År 2005 var uppskattningen att det förekom 33,8 miljoner fall av LRTI som associeras med RSV, vilket resulterade  i över 3,4 miljoner sjukhusinläggningar för barn under fem år varje år globalt
Sammanfattning om MERS14-17
Middle East respiratory syndrome (MERS) illustration

Patogen: Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus (MERS)

Plats: 27 länder i Mellanöstern, Afrika och Sydasien; 80 % av fallen rapporterades i Saudiarabien

Överföring: Direkt eller indirekt kontakt med infekterade dromedarer; sällsynt kontakt mellan människor inom hushålls- och vårdmiljöer

Epidemiologi:

 • Sedan de första utbrotten rapporterades år 2012 har det förekommit 858 kända dödsfall p.g.a. MERS-CoV och relaterade komplikationer
 • Dödsfallsfrekvens (CFR) upp till 35 %
 • MERS drabbar personer av båda könen (64,5 % av de rapporterade fallen var män) och alla åldersgrupper, där äldre personer och personer med komorbida tillstånd som fetma, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar eller nedsatt immunförsvar får mer allvarlig sjukdom
Sammanfattning om SARS18-20
Severe acute respiratory syndrome image

Patogen: Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Plats: Kina, Hongkong SAR, Taiwan, Singapore, Kanada, begränsade fall i andra länder i Asien, Europa, USA

Överföring: Luftburen överföring i salivdroppar samt handkontakt med kontaminerade ytor. Utvecklingen av epidemin år 2003 kopplades till flygresor och det finns en uttalad risk för framtida utbrott

Epidemiologi:

 • SARS-utbrottet år 2003 orsakade över 8 000 infektioner och 800 dödsfall
 • Dödsfallsfrekvensen (CFR) beräknades vara 9,6 %
 • De flesta patienterna var tidigare friska vuxna mellan 25 och 70 år
Sammanfattning om malaria21
Malaria illustration

Patogen:  Arter av plasmodium (det är känt att fem arter av plasmodium orsakar malaria, av dessa utgör P. falciparum och P. vivax det största hotet)

Plats: Afrika söder om Sahara (över 90 % av fallen), Sydostasien, Östra Medelhavet, Västra Stilla havet, Nord- och Sydamerika (d.v.s. varmare områden i världen)

Transmission: Bett från infekterade honmyggor av arten Anopheles

Epidemiologi:

 • 229 miljoner fall av malaria beräknas ha inträffat globalt under 2019
 • Dessa ledde till 409 000 dödsfall till följd av malaria
 • Barn under fem år är den mest sårbara gruppen som påverkas av malaria och utgör två tredjedelar av alla dödsfall till följd av malaria i hela världen
 • Sammanlagd finansiering för att kontrollera och eliminera malaria uppgick uppskattningsvis till 3 miljarder USD år 2019
Sammanfattning om Ebolavirussjukdom22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Patogen: Ebolavirus

Plats: Centralafrika, Västafrika

Överföring: Ebolavirus sprids från vilda djur till människor och överförs mellan människor via kontakt med blod och kroppsvätskor eller kontaminerade föremål

Epidemiologi:

 • Under de senaste femtio åren har det förekommit fler än 40 utbrott av Ebolavirussjukdom i Ekvatorialafrika
 • Det största utbrottet hittills inträffade i Västafrika och orsakade över 28 000 infektioner och 11 000 dödsfall mellan 2013 och 2016
 • Dödsfallsfrekvensen (CFR) beräknas till 40–50 %
 • Utbrottet medförde en kostnad på cirka 2,2 miljarder USD för Guinea, Liberia och Sierra Leone år 2015

Våra forskningsområden inkluderar för närvarande

Sammanfattning om COVID-194-6
Covid virus illustration

Patogen: Svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus (SARS-CoV-2)

Plats: Hela världen

Överföring: Inandning av luftburna droppar som innehåller virus som sprids när någon hostar, nyser eller pratar i närheten av andra, dåligt ventilerade eller trånga miljöer, handkontakt med kontaminerade ytor med spridning till ögon, näsa eller mun via beröring

Global epidemiologi:

 • Till och med november 2022 hade cirka 628 miljoner fall av COVID-19 bekräftats globalt. Bland dessa uppskattas det att nästan 6,6 miljoner har resulterat i dödsdall på grund av COVID-19
 • Kan drabba personer i alla åldersgrupper, med högre risk för svår sjukdom hos äldre personer över 65 år och personer med kroniska tillstånd (hypertoni, hjärt-/lungsjukdom, diabetes, fetma, cancer)
Sammanfattning om säsongsinfluensa7,8
Seasonal influenza illustrations

Patogen: Influensa A-virus och influensa B-virus

Plats: Hela världen

Överföring: Inandning av luftburna (upp till 1 meter) droppar som innehåller virus som sprids när infekterade personer hostar eller nyser, handkontakt med ytor som har kontaminerats med virus

Global epidemiologi:

 • Säsongsepidemier varje vinter i tempererat klimat, året runt i tropiska klimat
 • Årliga epidemier kan orsaka uppskattningsvis 3 till 5 miljoner fall av allvarlig sjukdom i hela världen
 • Upp till 500 000 personer dör av influensa varje år
 • Högre risk för komplikationer hos gravida kvinnor, barn under fem år och äldre personer över 65 år
 • Högre risk att smittas av influensa för sjukvårdspersonal
Sammanfattning om RSV9-13
Respiratory syncytial virus illustration

Patogen: Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Plats: Hela världen

Överföring: När infekterade personer hostar eller nyser eller vid handkontakt med hårda eller mjuka ytor. Överföringen följer ett säsongsbundet mönster för årliga epidemier med flest fall under vintermånaderna

Global epidemiologi:

 • Nästan alla barn blir infekterade med RSV minst en gång inom de första två levnadsåren
 • Det är svårt att kvantifiera sjukdomsbördan p.g.a. brist på regelbundna tester
 • RSV är en ledande orsak av nedre luftvägsinfektioner (LRTI) hos spädbarn och barn, och har en betydande påverkan på äldre personer över 60 år
 • LRTI som associeras med RSV beräknas orsaka mellan cirka 94 600 och 149 400 dödsfall hos barn under fem år varje år
 • År 2005 var uppskattningen att det förekom 33,8 miljoner fall av LRTI som associeras med RSV, vilket resulterade  i över 3,4 miljoner sjukhusinläggningar för barn under fem år varje år globalt
Sammanfattning om MERS14-17
Middle East respiratory syndrome (MERS) illustration

Patogen: Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus (MERS)

Plats: 27 länder i Mellanöstern, Afrika och Sydasien; 80 % av fallen rapporterades i Saudiarabien

Överföring: Direkt eller indirekt kontakt med infekterade dromedarer; sällsynt kontakt mellan människor inom hushålls- och vårdmiljöer

Epidemiologi:

 • Sedan de första utbrotten rapporterades år 2012 har det förekommit 858 kända dödsfall p.g.a. MERS-CoV och relaterade komplikationer
 • Dödsfallsfrekvens (CFR) upp till 35 %
 • MERS drabbar personer av båda könen (64,5 % av de rapporterade fallen var män) och alla åldersgrupper, där äldre personer och personer med komorbida tillstånd som fetma, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar eller nedsatt immunförsvar får mer allvarlig sjukdom
Sammanfattning om SARS18-20
Severe acute respiratory syndrome image

Patogen: Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Plats: Kina, Hongkong SAR, Taiwan, Singapore, Kanada, begränsade fall i andra länder i Asien, Europa, USA

Överföring: Luftburen överföring i salivdroppar samt handkontakt med kontaminerade ytor. Utvecklingen av epidemin år 2003 kopplades till flygresor och det finns en uttalad risk för framtida utbrott

Epidemiologi:

 • SARS-utbrottet år 2003 orsakade över 8 000 infektioner och 800 dödsfall
 • Dödsfallsfrekvensen (CFR) beräknades vara 9,6 %
 • De flesta patienterna var tidigare friska vuxna mellan 25 och 70 år
Sammanfattning om malaria21
Malaria illustration

Patogen:  Arter av plasmodium (det är känt att fem arter av plasmodium orsakar malaria, av dessa utgör P. falciparum och P. vivax det största hotet)

Plats: Afrika söder om Sahara (över 90 % av fallen), Sydostasien, Östra Medelhavet, Västra Stilla havet, Nord- och Sydamerika (d.v.s. varmare områden i världen)

Transmission: Bett från infekterade honmyggor av arten Anopheles

Epidemiologi:

 • 229 miljoner fall av malaria beräknas ha inträffat globalt under 2019
 • Dessa ledde till 409 000 dödsfall till följd av malaria
 • Barn under fem år är den mest sårbara gruppen som påverkas av malaria och utgör två tredjedelar av alla dödsfall till följd av malaria i hela världen
 • Sammanlagd finansiering för att kontrollera och eliminera malaria uppgick uppskattningsvis till 3 miljarder USD år 2019
Sammanfattning om Ebolavirussjukdom22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Patogen: Ebolavirus

Plats: Centralafrika, Västafrika

Överföring: Ebolavirus sprids från vilda djur till människor och överförs mellan människor via kontakt med blod och kroppsvätskor eller kontaminerade föremål

Epidemiologi:

 • Under de senaste femtio åren har det förekommit fler än 40 utbrott av Ebolavirussjukdom i Ekvatorialafrika
 • Det största utbrottet hittills inträffade i Västafrika och orsakade över 28 000 infektioner och 11 000 dödsfall mellan 2013 och 2016
 • Dödsfallsfrekvensen (CFR) beräknas till 40–50 %
 • Utbrottet medförde en kostnad på cirka 2,2 miljarder USD för Guinea, Liberia och Sierra Leone år 2015

Vår produkt

Nuvaxovid injektionsvätska för dispersion, COVID-19-vaccin (rekombinant, med adjuvans)

Sjukvårdspersonal kan gärna besöka  https://se.novavaxcovidvaccine.com/hcp

Kontakta din sjukvårdspersonal för mer information.

Kontakta oss

Mer information finns tillgänglig på vår globala webbplats novavax.com.

Om du har några allmänna frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till oss så svarar vi inom några dagar.

 1. Krueger S, et al. Structural characterization and modeling of a respiratory syncytial virus fusion glycoprotein nanoparticle vaccine in solution. Mol Pharm. 2021;18(1):359–376.
 2. Marciani DJ. Elucidating the mechanisms of action of saponin-derived adjuvants. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(6):573-585.
 3. Shingrix. Prescribing information. GSK; 2017.
 4. World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int [Accessed November 2022].
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html [Accessed November 2022].
 6. CDC. People with Certain Medical Conditions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed July 2022].
 7. World Health Organization. Influenza (seasonal). Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) [Accessed November 2022].
 8. Krammer F, et al. Influenza. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):3.
 9. Borchers AT, et al. Respiratory syncytial virus—a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2013;45:331–379.
 10. Verwey C, Nunes M. RSV lower respiratory tract infection and lung health in the first 2 years of life. Lancet Glob Health. 2020;8(10):e1247–1248.
 11. Fasley A, Walsh E. Respiratory syncytial virus infection in elderly adults. Drugs Aging. 2005;22:577–587.
 12. Shi T, et al. Global, regional and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015; a systematic review and modelling study. Lancet. 2017;390(10098):946-958.
 13. Gonik B. The burden of respiratory syncytial virus infection in adults and reproductive-aged women. Glob Health Sci Pract. 2019;7(4):515-520.
 14. Azhar EI, et al. The Middle East respiratory syndrome. Infect Dis Clin North Am. 2019;33:891–905.
 15. Memish ZA, et al. Middle East respiratory syndrome. Lancet. 2020;395:1063–1077.
 16. Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: Understanding the latest human coronavirus threat. Viruses. 2018;1093.
 17. Schindewolf C, Menachery VD. Middle East respiratory syndrome vaccine candidates: cautious optimism. Viruses. 2019;11:74.
 18. Weiss SR, Navas-Martin S. Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus. Microbiol Mol Biol Rev. 2005;69:635–664.
 19. World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002–31 July 2003. 24 July 2015. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003 [Accessed November 2022].
 20. World Health Organization. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Available at: https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1 [Accessed November 2022].
 21. World Health Organization. Malaria fact sheet. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria [Accessed November 2022].
 22. Jacob ST, et al. Ebola virus disease. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:13.
 23. CDC. Cost of the ebola epidemic. Available at: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/cost-of-ebola.html [Accessed November 2022].