Integritetspolicy

Verkställandedatum: September 15, 2021

Novavax, Inc. (”Novavax”, ”vi” och ”oss” hänvisar till Novavax med dotterbolag (om inte sammanhanget anger något annat)) är medvetna om hur viktigt det är att skydda integriteten av personuppgifter som vi samlar in online och offline via tjänsterna.

GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA DINA PERSONUPPGIFTER TILL NOVAVAX ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE OCH TILL ÖVERFÖRING OCH BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER I USA.

Omfattning och definitioner
Vilka personuppgifter vi samlar in
Hur vi samlar in personuppgifter
Hur vi använder personuppgifter
Hur vi delar personuppgifter
Managing communication preferences
Integritet för barn
Specifika redovisningskrav för EES/Storbritannien
Länkar till andra webbplatser
Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande
Kontakta oss

Omfattning och definitioner

Detta integritetsmeddelande omfattar de personuppgifter som vi samlar in genom att tillhandahålla tjänster. Observera att detta integritetsmeddelande inte gäller för Novavax bearbetning av anställdas personuppgifter.

När vi använder termen ”personuppgifter” menar vi data som rimligtvis kan användas för att identifiera en levande person eller som rimligtvis kan förknippas med en levande person (en ”registrerad person”).

När vi använder termen ”tjänster” hänvisar vi till följande:

 • webbplatsen Novavax.com och andra webbplatser som ägs och styrs av oss och som länkar till detta integritetsmeddelande (”webbplatser”)
 • prospektiv forskning och anställningsprocesser för anställda (”Anställningsaktiviteter”)
 • våra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter, inklusive evenemang som vi står värd för (t.ex. webbseminarier) och sociala medier som vi driver (”Marknadsföringsaktiviteter”).

De registrerade personer som vi tar emot personuppgifter från när vi tillhandahåller tjänster är:

 • läkare och annan sjukvårdspersonal
 • prövare för kliniska studier
 • potentiella investerare i Novavax
 • möjliga forskningsdeltagare
 • serviceleverantörer, kontraktsanställda och konsulter
 • arbetssökande
 • volontärer
 • andra personer som interagerar direkt med Novavax eller dess affärspartner.

Novavax kan tillhandahålla ytterligare integritetsmeddelanden till individer när vi samlar in deras data. Till exempel skickar vi ofta ett specifikt integritetsmeddelande till deltagare i forskningsstudier eller kliniska studier (”forskning”) när vi inhämtar informerat samtycke, som beskriver våra förfaranden för integritetsskydd i samband med forskningen. Denna typ av meddelande kan styra hur vi bearbetar informationen som du ger oss vid detta tillfälle istället för detta integritetsmeddelande.

Vilka personuppgifter vi samlar in

I samband med tjänsterna samlar vi in:

 • identifierande uppgifter som namn, yrke, e-postadress, postnummer och telefonnummer
 • kontaktinformation som gatuadress, e-postadress, postnummer och telefonnummer
 • forskningsspecifik information som uppgifter om patienter, vårdgivare eller sjukvårdspersonal och deras forskningsaktiviteter
 • hälsoinformation som uppgifter om intresse och deltagande i kliniska studier, webbseminarier, samhällsprogram och intressegrupper
 • information om yrke och anställning inklusive CV-information, professionell eller akademisk historia, meriter, beteckningar, licenser och personalfiler
 • servicedata inklusive information om förfrågningar och interaktioner med våra tjänster
 • andra bakgrundsuppgifter som information om brottslighet/olagligt beteende.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, bland annat:

 • direkt från den registrerade personen inklusive från användare av tjänsterna när du frivilligt skickar in information, när du registrerar med oss för att få information om kliniska studier eller andra forskningsstudier, när du registrerar dig för evenemang som webbseminarier, utbildningar, föredrag, seminarier eller studiecirklar, när du skickar in en ansökan om bidrag, när du ber att få uppdaterad finansiell information om Novavax affärer, när du söker jobb, skickar oss e-post eller en annan form av kommunikation eller när du fyller i ett formulär i samband med våra tjänster
 • indirekt från andra källor inklusive från tjänsteleverantörer och affärspartners som identifierar potentiella kandidater för anställning, potentiella forskningsdeltagare eller prövare, eller prospektiva affärspartners eller patientgrupper, eller personer som samordnar evenemang och program för anställningsaktiviteter och marknadsföringsaktiviteter
 • offentliga källor inklusive sociala medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och andra offentliga databaser
 • automatiska insamlingsverktyg.
 • vi samlar automatiskt in vissa data från registrerade personer som besöker webbplatserna som kan identifieras genom användning av cookies och andra datainsamlingsverktyg på webbplatserna som samlar in viss information om användning, t.ex. antal besökare och besöksfrekvens på webbplatserna. Denna information kan inkludera webbplatser som du kommer åt direkt innan eller efter ditt besök på webbplatserna samt vilken webbläsare du använder. Läs vår separata policy om cookies för att ta reda på hur vi använder cookies på webbplatsen och vilka val du har i samband med användning av cookies.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder personuppgifter för ett antal olika verksamhetsändamål. Dessa ändamål inkluderar att:

 • sköta, driva och växa vår verksamhet och administrera tjänster, bland annat via användning av tredje parts tjänsteleverantörer
 • uppfylla juridiska och lagstadgade skyldigheter
 • utveckla nya resurser och tjänster
 • bearbeta och överväga ansökningar om anställning, inklusive att utvärdera och bekräfta din lämplighet för en anställning och kontrollera att all information som du skickade in stämmer
 • övervaka och granska överensstämmelse med interna policyer, förfaranden och juridiska skyldigheter samt att uppfylla krav och order från tillsynsmyndigheter
 • utveckla och upprätthålla relationer med sjukvårdspersonal, prövare, forskare, patienter och vårdgivare
 • meddela dig om finansiell information om Novavax
 • kommunicera med dig för att svara på dina frågor och erbjuda teknisk eller administrativ support
 • utföra marknadsföringsaktiviteter, förmedla uppdateringar, inbjudningar och annan information som vi tror du kan vara intresserad av
 • undersöka och lösa tvister och säkerhetsfrågor och tillämpa våra villkor och bestämmelser
 • förhindra, undersöka och anmäla bedrägeri, olaglig eller kriminell aktivitet, obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, webbplatsen eller våra datasystem, samt för att uppfylla juridiska, lagstadgade, rättsliga och företagspolitiska skyldigheter
 • tillgodose andra lagliga, legitima verksamhetsändamål.

Hur vi delar personuppgifter

 • Inom Novavax. Vi delar dina personuppgifter inom Novavax för ändamålen som anges ovan.
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som genomför transaktioner eller utför tjänster för vår räkning, t.ex. sjukvårdspersonal, kontrakterade forskningsorganisationer eller andra medicinska institutioner som utför forskning för vår räkning eller i samarbete med oss, datalagrings- och dataanalysleverantörer, rekryterare, leverantörer av bakgrundskontroller, evenemangssamordnare, marknadsföringsleverantörer, teknikleverantörer (inklusive tekniksupportleverantörer, leverantörer av e-postkommunikation och webbutvecklare) eller leverantörer som hjälper oss med tjänsterna.
 • Regelverk, rättsliga åtgärder, säkerhet och tillämpning av villkor. Vi kan avslöja personuppgifter för statliga tillsynsmyndigheter, inklusive i samband med övervakning, granskning och godkännande av våra studier, produkter och tjänster, finansiell informationsskyldighet, rapportering av biverkningar och som svar på deras förfrågningar om sådan information eller för att hjälpa till i utredningar. Vi kan också avslöja personuppgifter för tredje parter i samband med anspråk, tvister eller rättstvister, när det krävs enligt lag eller om vi bestämmer att avslöjande är nödvändigt för att skydda din eller vår hälsa eller säkerhet, för att skydda mot bedrägeri eller kreditrisk, eller för att tillämpa våra juridiska rättigheter eller kontraktsåtaganden som du har gjort.
 • Affärsöverföringar. Vi kan avslöja personuppgifter som del av en affärstransaktion, t.ex. fusion, förvärv, partnerskap, joint venture, finansiering eller försäljning av företagets tillgångar och kan överföra personuppgifter till en tredje part som en av företagstillgångarna i en sådan transaktion. Personuppgifter kan också avslöjas om insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning inträffar.

Hantera kommunikationspreferenser

Om du har anmält dig för att ta emot information från oss (eller, där det tillåts enligt lag, om du har gett oss eller vi har fått din kontaktinformation), kan vi skicka dig e-postmeddelanden, direktutskick, push-meddelanden eller andra kommunikationer om produkter eller tjänster beroende på den valda kommunikationsmetoden. Du kan be oss att inte göra detta när du kommer åt våra tjänster eller ändrar dina preferenser genom att uppdatera konton som du har med oss. Du kan när som helst välja att sluta ta emot kommersiella meddelanden från oss genom att följa avregistreringsinstruktionerna i formuläret som medföljer kommunikationen som du fick, eller genom att lämna in en begäran om att avstå från kommunikationer till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss.

Tryckt material: Du kan avstå från att ta emot tryckt marknadsföringsmaterial till din gatuadress, till exempel reklam, flygblad eller vykort, genom att skicka en begäran om att avstå till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss. Se till att du anger ditt namn och gatuadress exakt som de är skrivna på det tryckta materialet som du har fått. E-post: Du kan avstå från att ta emot marknadsföringsmaterial via e-post genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelandet som skickades till dig, eller genom att skicka en begäran om att avstå till kontaktinformationen som anges nedan i avsnittet Kontakta oss. Observera att du kan fortsätta att få vissa e-postmeddelanden om transaktioner eller ditt konto från oss.

Integritet för barn

Webbplatserna är inte avsedda för eller riktade mot barn under 18 år. Vi tar inte medvetet emot personuppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte förse oss med några personuppgifter antingen direkt, via formulär på webbplatsen eller på något annat sätt. Om du blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter ska du kontakta oss på [email protected]

Specifika redovisningskrav för EES/Storbritannien

Individer inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien ska klicka här för ytterligare detaljerade upplysningar.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller styrs av Novavax. Var medveten om att vi inte ansvarar för andra webbplatsers integritetspolicyer eller hur dessa webbplatser drivs eller behandlar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att vara medveten om detta när du lämnar våra webbplatser och att läsa integritetspolicyn och villkoren och bestämmelserna som associeras med var och en av dessa tredje parts webbplatser som samlar in personligt identifierbar information.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Novavax kommer ständigt att förbättra och lägga till nya egenskaper och funktioner till tjänsterna. På grund av dessa pågående förbättringar, lagförändringar och teknik som förändras snabbt kan Novavax datahanteringspraxis ibland ändras. Därför kan detta integritetsmeddelande emellanåt revideras. Vi meddelar dig om ändringar genom att publicera det nya integritetsmeddelandet på webbplatserna och uppdatera meddelandets verkställandedatum. Sådana ändringar av integritetsmeddelandet verkställs när de publiceras. Du godkänner detta och samtycker till att det är ditt ansvar att granska detta integritetsmeddelande emellanåt för att hålla dig uppdaterad med de senaste ändringarna.

Kontakta oss

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller frågor om sättet på vilket Novavax bearbetar dina personuppgifter, eller om du behöver hjälp med att hantera dina integritetsval, då kan du gärna kontakta oss på:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Telefonnummer: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]

Visa global telefonkatalog

Kontakta oss

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande eller frågor om sättet på vilket Novavax bearbetar dina personuppgifter, eller om du behöver hjälp med att hantera dina integritetsval, då kan du gärna kontakta oss på:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Telefonnummer: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]

Visa global telefonkatalog