Villkor och bestämmelser

Denna webbplats har utvecklats som en tjänst från Novavax, Inc. (”Novavax”). Informationen på denna webbplats kan bli inaktuell med tiden. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som råd eller rekommendationer och webbplatsen ska inte användas som grund för beslut eller åtgärder. Novavax tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten eller användningen av webbplatsen, eller något ansvar för att uppdatera informationen på webbplatsen. DESSA MATERIAL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MOT INTRÅNG.

Webbplatsen är baserad i USA och kan länka dig till andra webbplatser på internet, inklusive webbplatser till Novavax dotterbolag i andra länder. Novavax kan inte ta ansvar för information som finns på tredje parts webbplatser. Novavax försöker att endast erbjuda länkar till tredje parts webbplatser som uppfyller alla lagar och förordningar samt Novavax standarder, men innehållet på dessa tredje parts webbplatser kan ändras utan att behöva meddela Novavax. Novavax ansvarar inte för information eller åsikter som finns på tredje parts webbplatser.

Ingenting på denna webbplats utgör en inbjudan eller erbjudande att investera eller handla med Novavax värdepapper. Verkliga resultat och utvecklingar kan skilja sig avsevärt från alla prognoser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på denna webbplats och det går inte att förlita sig på värdepapprens tidigare kursutveckling som vägledning för framtida resultat.