Vår Matrix-M™-adjuvansteknik

Vacciner från Novavax innehåller vårt Matrix-M-adjuvans.

Vad är vårt Matrix-M-adjuvans?

Vårt Matrix-M-adjuvans kommer från saponiner, naturligt förekommande föreningar i barken från såpbarksträdet Quillaja saponaria (kvillaja) som normalt växer i Chile. Saponiner har länge använts p.g.a. sina medicinska egenskaper.1 Ett vaccin som innehåller ett annat saponinbaserat adjuvans har tidigare godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Food and Drug Administration i USA (FDA).1,2

Quilliaja saponaria (Soapbark) tree. Bark containing saponins.

Novavax tillverkar sitt Matrix-M-adjuvans i en omsorgsfullt utformad process som skapar mycket små, sfäriska partiklar med en struktur som liknar en bikaka när den ses genom ett kraftigt mikroskop. Partiklar av Matrix-M-adjuvans är mindre än ett mänskligt hår.

Vårt Matrix-M-adjuvans är en viktig del av vår teknikplattform. När adjuvanset blandas med vaccinets nanopartiklar har kombinationen av ingredienser visats förbättra immunförsvarets svar på våra vacciner.6

Hur tillverkas Matrix-M?

Quillaja saponaria odlas och skördas under strängt reglerade, kontrollerade förhållanden. När träden ansas skördas barken, som mals ned till ett fint, rent pulver. Saponiner extraheras och förbereds för användning. När alla steg i processen har slutförts blandas Matrix-M-adjuvans med vaccinets nanopartiklar för att tillverka det färdiga vaccinet.

Tillverkningsprocess för adjuvans Matrix-M

Saponiner från trädet quillaja saponaria hjälper till att skapa ett robust immunsvar.

1

Träden ansas och barken skördas

Saponiner finns i trädets bark. Barken skördas på ett hållbart sätt, utan att hela trädet huggs ner.

Quilliaja saponaria (Soapbark) tree. Bark containing saponins.
2

Barken behandlas

Barkextrakt behandlas till fraktion-A och fraktion-C och frystorkas (lyofiliseras) sedan. Dessa pulver kan innehålla ”råa” saponinmolekyler.

Fraction-A. Fraction-C.
3

Förberedelse av vätskeberedning

Fraktion-A och fraktion-C, som vätskor, formuleras med fosfolipider och kolesterol och producerar de karakteristiska nanostrukturerna för Matrix-A-adjuvans respektive Matrix-C-adjuvans.

Phospholipid. Fraction-C. Franction-A. Cholesterol.
4

Bildande av Matrix-M-adjuvans

Komponenter i Matrix-A-adjuvans och Matrix-C-adjuvans blandas för att bilda Matrix-M-adjuvans.

Matrix-C adjuvant. Matrix-A adjuvant.
5

Slutligt vaccin

Matrix-M-adjuvansen blandas med vaccinantigenen för att skapa den slutliga vaccinprodukten.

Vaccine nanoparticle

Infographic displaying the Matrix-M adjuvant production process

Skördemetoderna för quillaja är reglerade i Chile, oavsett användning.

Saponiner används inte bara i vacciner, de används även inom matindustrin och på annat håll.5

Läkemedelsindustrin använder bara en relativt liten del av den sammanlagda mängden saponiner som produceras. Dessa saponiner måste dock hålla mycket hög kvalitet och komma från en hållbar källa.

På grund av den stora efterfrågan på denna naturligt förekommande produkt är skörden av träd som producerar saponiner strängt reglerad. Stora investeringar har gjorts inom skogsbruk och produktion för att säkerställa hållbar tillgång. Enligt lagen i Chile behöver markägare ett särskilt tillstånd för att hugga ner ett quillaja saponaria molina-träd och de får bara ansa upp till 35 % av trädets biomassa vart femte år.7 Särskilt framtagna skördemetoder med låg påverkan har utvecklats,7 och skörd går hand i hand med återplantering. Extraktionsmetoder för saponiner står under ständig granskning för att förbättra effektivitet och kvalitet och Novavax åtar sig att skörda saponiner som används i våra vacciner på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

  1. Pulendran B, et al. Nat Rev Drug Discov. 2021;20(6):454–475.

  2. FDA. Förskrivningsinformation för Shingrix (bältrosvaccin, rekombinant, med adjuvans). 2017.

  3. Bonam SR, et al. Trends Pharmacol Sci. 2017;38(9):771–793.

  4. Martins K, et al. The Lancet Discovery Science. 2016; 3: 67-78.

  5. Pulendran B, et al. Nature Reviews Drug Discovery. 2021; 20: 454–475.

  6. Keech C, et al. N Engl J Med. 2020;383(24):2320–2332.

  7. San Martín R, Briones R. Econ Bot. 1999;53:302–311.

En kort historik om adjuvanser inom vaccinteknik

Ett adjuvans är en ingrediens i ett vaccin som förbättrar immunförsvarets svar på vaccinet. Adjuvanser hjälper immunförsvaret att bättre känna igen vad som finns i ett vaccin och komma ihåg det längre, vilket ökar den tid som ett vaccin kan erbjuda skydd. 4, 5

Det första adjuvanset tillsattes i ett vaccin för över 100 år sedan och förbättrade skyddets styrka och varaktighet.1 Adjuvanser används ofta i proteinbaserade vacciner.1, 3  Novavax har utvecklat sin egen patenterade adjuvansteknik, känd som Matrix-M, som har utformats för att fungera tillsammans med våra nanopartikelvacciner.