Erik Jakubek
Erik Jakubek

Erik Jakubek

Director IT and Security,
Novavax AB

Erik Jakubek är chef för IT och cybersäkerhet med ansvar för att leda IT-verksamheten, nätverksinfrastrukturen och cybersäkerhetsprogrammen. Erik har över 15 års erfarenhet av olika befattningar inom IT området.