Jenny Reimer
Jenny Reimer

Jenny Reimer

Director Alliance and Project Management,
Novavax AB

Jenny Reimer är Alliance och projekkontorschef på Novavax AB. Dr. Reimer ansvarar för externa samarbeten som berör företagets adjuvans, Matrix-M™ och Matrix-V™ samt företagets projektportfölj. Dr. Reimer påbörjade sin anställning på företaget 2008 och har sedan dess haft flera olika positioner, inom både forskningsorganisationen samt alliance- och projektorganisationen.

Dr. Reimer har en doktorsexamen i Molekylär immunologi från Uppsala Universitet (2008) och en magisterexamen i Molekylär biologi från Uppsala Universitet (2003) samt en Executive MBA i strategi (2022).