Lena Rönnlund
Lena Rönnlund

Lena Rönnlund

Director Finance,
Novavax AB

Lena Rönnlund är ekonomichef vid Novavax AB och leder avdelningarna för ekonomi, inköp, juridik och compliance.

Lena har varit anställd vid företaget sedan juni 2021 och har över 20 års erfarenhet inom olika ledande ekonomibefattningar.