Magnus Sävenhed
Magnus Sävenhed

Magnus Sävenhed

Managing Director,
Novavax AB

Magnus Sävenhed är verkställande direktör och anläggningschef för Novavax AB. Magnus har 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, bland annat med kliniska och kommersiella produkter. Under sin karriär har Magnus arbetat med processteknik, processutveckling, validering, tekniköverföring och uppstart av nya anläggningar. Magnus anställdes av företaget år 2005 som vicepresident för produktion och leverans. Magnus blev verkställande direktör år 2018. Innan han började jobba vid Novavax AB, arbetade Magnus hos Pharmacia & Upjohn, samt hos två tekniska konsultfirmor (SWECO och ÅF). Magnus tog magisterexamen i bioteknik vid Linköpings Universitet.