Otti Bengtsson Gref
Otti Bengtsson Gref

Otti Bengtsson Gref

Senior Director Research and Product Development,
Novavax AB

Otti Bengtsson Gref är forsknings- och produktutvecklingschef på Novavax AB. Otti ansvarar för forskning och utveckling rörande företagets adjuvansprodukter, Matrix-A™, Matrix-C™, Matrix-V™ och Matrix-M™. Avdelningens huvudansvar innefattar produktdesign och funktion, utveckling av nya produkter och analysmetoder, IP-strategier, stabilitetsstudier samt produktsupport.

Otti har varit anställd vid Novavax AB sedan mars 2022 och har med sig över 20 års erfarenhet av ledarskap inom Product Management, forskning och utveckling, samt kvalitet inom flera globala företag i branchen. Otti har en vetenskaplig bakgrund med Msc och Med Lic i immunologi från Uppsala Universitet, samt en Executive MBA.