Vår syn på miljö, samhällsansvar och
bolagsstyrning

Novavax har ett uppdrag att skydda människors hälsa överallt samtidigt som vi arbetar för att förbättra vaccintillgång, miljön, våra anställdas villkor samt följer de högsta standarderna vad gäller bolagsstyrning.

Vår syn på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning hos Novavax

Våra åtaganden inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning är inriktade på att skapa ökad tillgång till våra produkter med hjälp av innovativa samarbeten och program och driver vår verksamhet med de högsta standarderna och transparens. Vi tar vårt ansvar för en effektiv verksamhet samtidigt som vi försöker minska påverkan på planeten och främja mångfald, jämlikhet och inkludering och socialt ansvar både internt och externt. 

Följ länkarna nedan eller bläddra nedåt för att lära dig om vilka viktiga steg vi redan har tagit och kom tillbaka för att se hur våra åtaganden utvecklas. 

Tillgång

Öka tillgång
till vacciner och förbättra
folkhälsa globalt

Ta reda på mer

Miljö

Minska
vår
miljöpåverkan

Ta reda på mer

Mångfald

Vi främjar mångfald,
jämlikhet och inkludering när det gäller våra anställda
och samhällsansvar i våra samhällen

Ta reda på mer

Bolagsstyrning

Uppfylla de högsta
standarderna när det
gäller bolagsstyrning

Ta reda på mer

Tillgång

Access. Maximizing Vaccine Access and Improving Global Health.

Öka tillgång till vacciner och förbättra folkhälsa globalt

Vi hittar nya lösningar genom vår forskning och utveckling samt genom våra partnerskap i samhället som fokuserar på att öka vaccintillgången mot allvarliga infektionssjukdomar. Vi stödjer tillgång till vacciner och global hälsa genom följande projekt:

 • Fokus på vacciner: Vacciner är en av de mest effektiva investeringarna när det gäller folkhälsa. Vacciner uppskattas förhindra cirka sex miljoner dödsfall årligen.1 Vi är ett företag som enbart fokuserar på att utveckla och leverera innovativa vacciner som hjälper till att skydda människors hälsa överallt och därför uppmärksammade vi snabbt en möjlighet i början av 2020 att tillämpa vår vaccinplattform för att hjälpa till att få slut på den globala SARS-CoV-2-pandemin.
 • Partnerskap och samarbeten med samhället: Vi använder våra partnerskap inom sjukvårdsindustrin för att förstå och hantera befintliga hinder mot vaccintillgång i hela världen. Ta reda på mer om hur vi skapar samtal, t.ex. genom vår tidigare medverkan i Aspen Ideas: Health ochAxios ”Expert Voices” rundabordsmöten
 • Arbete med patientstödsgrupper: Företaget stödjer ledande förespråkare för vaccintillgång, t.ex. National Health Council, Vaccinate your Families, Blue Star Families, National Black Nurses Association samt Healthy Women. Se ett exempel på vårt arbete med Healthy Women.
 • Partnerskap som stödjer viktiga globala hälsoutmaningar: Vi tar vårt åtagande inom global hälsa på största allvar och har arbetat tillsammans med regeringar och ledande ideella organisationer i hela världen, t.ex. Bill and Melinda Gates Foundation.

1Ehreth J. (2003). The global value of vaccination. Vaccine 21 596–600.

Tillbaka till början ↑

 

Miljö

Miljö: Minska vår miljöpåverkan

Vi fokuserar på hållbarhet för att minska vår miljöpåverkan. Viktiga projekt som visar hur vi arbetar mot detta mål inkluderar:

 • Hållbara källor för råmaterial: Novavax använder hållbara källor av saponin från såpbarksträdet quillaja saponaria som växer i centrala Chile och används för att producera vårt Matrix-M™-adjuvans. Vårt saponin levereras av en partner som har certifierats av Forest Stewardship Council. Barken odlas på ett hållbart sätt och skördas ansvarsfullt. 
 • Miljövänlig produktion: Vi prioriterar resurshantering, strategier för att minska utsläpp av växthusgaser, projekt som tar hänsyn till koldioxidutsläpp, vattenkonservering och energiövervakning i anläggningar med flera olika användningar som vi äger eller hyr. eller mer information, se sida 39 i vår årsrapport för 2022.
 • Förbättra människors hälsa och välbefinnande: Företaget belönades med WELL-certifieringarfrån International WELL Building Institute vid flera hyrda anläggningar genom att skapa arbetsplatser som förbättrar, inte försämrar, hälsa och välbefinnande. 
 • Påverka miljön positivt i våra samhällen: Novavax AB, vår tillverkningsanläggning i Uppsala, Sverige, är en stolt partner i Uppsala:2030, som är ett kollektiv av företagsledare, akademiker och invånare i Uppsala, Sverige, som samarbetar för att hantera hållbarhetsutmaningar tillsammans. 

 

Tillbaka till början ↑

 

Mångfald

Mångfald: Vi främjar mångfald, jämlikhet och inkludering när det gäller våra anställda och samhällsansvar i våra samhällen

Vi bygger upp en arbetskultur med initiativtagande och mångfald, investerar i våra anställda för att locka och behålla de bästa begåvningarna och hjälpa våra anställda uppnå sin fulla potential. Mångfald, jämlikhet och inkludering och samhällsansvar stöds med hjälp av några av följande aspekter:

 • Långsiktiga planer: Att införliva mångfald, jämlikhet och inkludering inom vår företagskultur är en prioritet för företaget, inklusive utveckling av en flerårig framtidsplan och strategi. Mer information finns på sida 33 i vår årsrapport för 2022.
 • Bidra till utbildning och tillväxt och främja samhällsansvar både internt och externt: Novavax står värd för ett årligt evenemang som heter SuperNova Women’s Leadership Forum, Executive Development för att stödja våra anställdas utveckling och har anställt en heltidschef för mångfald, jämlikhet och inkludering samt en chef för kommunikation med anställda. Företaget erbjuder också möjligheter att ge tillbaka till de samhällen där vi arbetar och lever. 
 • Stödja vårt begåvade team: Vi har byggt upp ett ”One SuperNova”-samhälle och erbjuder våra anställda undervisning och ersättning för utbildning, bidrag till hälsa och välbefinnande, som är erkända inom branschen, samt tillgång till professionell coachning. 

 

Tillbaka till början ↑

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning: Uppfylla de högsta standarderna när det gäller bolagsstyrning

I vårt arbete åtar vi oss att visa integritet, transparens och ansvar när vi växer. Så här styr vi bolaget på ett ansvarsfullt sätt:

 • Viktiga roller inom bolagsstyrning: De nya nyckelpositionerna stödjer de högsta standarderna när det gäller bolagsstyrning och kvalitet, inklusive en chef för regelefterlevnad som ledde utvecklingen av ”NovaCode”, som är en omfattande vägledning med skrivna standarder och policyer för affärsetik. Vår chef för global kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har gjort det möjligt för oss att fokusera på att bygga upp kvalitetskontroll och etablera funktioner för global teknisk kvalitet, klinisk kvalitet, styrsystem och efterlevnadsåtgärder. Vi har också anställt en säkerhetschef för att snabbare kunna bygga upp en robust epidemiologisk nytto-/riskgrupp för att bättre förstå säkerhetsprofilerna för våra vacciner. 
 • Vi följer industristandard och bästa praxis: Företaget har trappat upp arbetet med att säkerställa efterlevnad med alla krav från regeringen, tillsynsmyndigheterna och industristandarderna, inklusive god laboratoriepraxis (GLP), gällande god tillverkningssed (cGMP) och god distributionssed (GDP). Novavax upprätthåller dessutom robusta cybersäkerhetsstandarder för att bemöta striktare krav för statliga avtal. 
 • Utbilda och utrusta anställda: Novavax erbjuder företagsomfattande vägledning om affärsetik och årlig utbildning och har infört en global telefonlinje för rapportering av problem med efterlevnad som använder etablerade interna undersökningsprotokoll. 

 

Tillbaka till början ↑